8. augusta pēcpusdienā, īsi pēc pirmsražas sapulces, "Grozu kaltē" tika ievesta pirmā 2017. gada ražas krava - rapsis.

Sveicam SIA "Lauce" kolektīvu un visus Varakļānu VAKS filiāles biedrus ar kulšanas sezonas sākšanu!