Kā kļūt par kooperatīva biedru?

Par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām, kā arī cita lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Fiziskā vai juridiskā persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu (sk. zemāk), kurā norāda, ka apņemas:

- ievērot sabiedrības statūtus,
- statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārtot ar iestāšanos saistītos maksājumus (iestāšanās maksa ir 300,00 EUR un jāiegādājas viena paja 70.00 EUR vērtībā, biedra naudas lielums ir 15,00 EUR, kuru Sabiedrības biedri iemaksā Sabiedrības kasē vai kontā ik gadu);
- realizēt caur Sabiedrību vismaz 75% no saimniecībā izaudzētā un realizācijai tirgū paredzētā graudu un rapša daudzuma;
- iegādāties Sabiedrībā vismaz 75% no lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamajiem augu aizsardzības līdzekļiem un minerālmēsliem.

Biedra uzņemšana un rakstveida pieteikums tiek izskatīts vienas nedēļas laikā.