Lūdzu uzgaidiet...
Valmiera
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Unda Muravska Biroja administratore 64250686 birojs@vaks.lv
Indulis Jansons Valdes priekšsēdētājs 64221282
Zinta Jansone Komercdirektore/ Agronome 64250689 zinta.jansone@vaks.lv
Elīna Prudņikoviča Agronome (prombūtnē) 64250688 elina.prudnikovica@vaks.lv
Dzintra Brokāne Agronome 64250688 dzintra.brokane@vaks.lv
Juris Liepa Agronoms 64250688 juris.liepa@vaks.lv
Velga Ragaine Agronome 29457980
Līga Vektere Agronome 64250688 liga.vektere@vaks.lv
Māris Korņējevs Agronoms 64250688 maris.kornejevs@vaks.lv
Andris Zemešs Graudu tirdzniecības vadītājs 64221284 andris.zemess@vaks.lv
Līga Liepa Kvalitātes sistēmas vadītāja 64221284 liga.liepa@vaks.lv
Sanita Strauta Laboratorijas vadītāja 29485181 sanita.strauta@vaks.lv
Alvis Vītols Tehnikas tirdzniecības vadītājs 27808580 64250687 alvis.vitols@vaks.lv
Artūrs Laimīte Tehnikas tirdzniecības speciālists 28612098 64250687 arturs.laimite@vaks.lv
Ivars Ķepis Tehniskais vadītājs 26392106 ivars.kepis@vaks.lv
Rolands Jansons Projektu koordinators 26428249 rolands.jansons@vaks.lv
Andris Kājiņš Jurists 29241131 andris.kajins@vaks.lv
Liene Zvirbule Galvenā grāmatvede 64221516 liene.zvirbule@vaks.lv
Evita Liepa Vecākā grāmatvede 64221516 evita.liepa@vaks.lv
Inese Ločmele Vecākā grāmatvede 64221284 inese.locmele@vaks.lv
Ieva Tauriņa Grāmatvede 64250688 ieva.taurina@vaks.lv
Gulbene
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Vita Jonase Struktūrvienības vadītāja 26648770 vita.jonase@vaks.lv
Artūrs Dilba Agronoms 26496851 arturs.dilba@vaks.lv
Dace Lazdiņa Grāmatvede 20228897 dace.lazdina@vaks.lv
Vita Zariņa Grāmatvede 20228897 vita.zarina@vaks.lv
Agnese Pulča Agronome 20241077 agnese.pulca@vaks.lv
Aldis Kiserovskis Tehnikas tirdzniecības konsultants 27331815 aldis.kiserovskis@vaks.lv
Varakļāni
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Ilze Benislavska Struktūrvienības vadītāja 29428890 ilze.benislavska@vaks.lv 64866444
Vitālijs Balodis Agronoms 26311023 vitalijs.balodis@vaks.lv 64866444
Lilija Latkovska Grāmatvede 29197417 lilija.latkovska@vaks.lv 64866444
Laboratorija Grozu kaltē 29119696
Aldis Kiserovskis Tehnikas tirdzniecības konsultants 27331815 aldis.kiserovskis@vaks.lv
Matīši
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Romāns Balaņuks Struktūrvienības vadītājs 26493525 romans.balanuks@vaks.lv
Dita Lūse Grāmatvede 25966110 dita.luse@vaks.lv