Biedrība “Zemnieku saeima ar  Dabas aizsardzības pārvaldes vadītāju ir  vienojusies par kārtību un nosacījumiem, kā ir iesniedzami iesniegumi par nemedījamo sugu indivīdu iegūšanu jeb iesniegumi par zosu letālo atbaidīšanu. Pielikumā pievienojam daļēji aizpildītu iesnieguma paraugu, lūgums aizpildīt vai papildināt tās vietas, kuras ir atzīmētas ar sarkanu. Aicinām jau pašlaik pildīt šo pieteikumus un iesniegumā noradīt tās ziemāju platības, kurās jūsuprāt zosis potenciāli var radīt postījumus, kā arī lūgums norādīt tos laukus, kur ir paredzēts sēt pupas, zirņu u.t.t un kur paredzat potenciālos zosu postījumus. DAP ir solījis sniegt atbildes uz šiem iesniegumiem 2 nedēļu laikā. Iesniegumus lūgums ieskenēt un sūtīt uz: [email protected].

 

Jautājumu gadījumā varat zvanīt DAP speciālistiem: Jēkabam Dzenim, mob. 26101389, Gitai Strodei, mob.29455010 vai uz ZSA Mārtiņam Tronam, mob. 29805456.