Līdz š.g. 10.jūnijam Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) maģistra studenti, kuri ir izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši maģistra darbus par Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai (LLKA) aktuālām tēmām, var pieteikties vienreizējai stipendijai 500,00 EUR apmērā.

 

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt LLU maģistra studijās studējošos, kuru zinātniskās aktivitātes saistītas ar kooperācijas izzināšanu un pētniecību. Stipendiju paredzēts piešķirt diviem sekmīgiem LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un/vai Meža fakultātes maģistriem.

LLU profesore Andra Zvirbule: “LLKA stipendija ir viena no jaunākajām stipendijām, kurai var pieteikties LLU maģistranti, bet vienīgā, kuras mērķis ir studentiem savos maģistra darbos pievērsties tieši lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperācijas jautājumu pētīšanai. Tāpēc līdz 10.jūnijam aicinām jaunos maģistrus pieteikties LLKA stipendijai, savukārt jau šobrīd topošie LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Meža fakultātes maģistri, kuriem maģistra darba tēma vēl nav konkretizēta, kā vienu no iespējām var izskatīt tēmas par kooperāciju.

LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: “Kooperācija lauksaimniecībā aizvien vairāk uzņem apgriezienus, līdz ar to ir nepieciešami jauni cilvēki ar plašām zināšanām par kooperāciju. Stipendija ir viens no veidiem, kā pamudināt topošos lauksaimniecības un mežsaimniecības speciālistus pievērsties kooperācijas jomas izpētei, kā arī iesaistīties kooperācijas pilnveidošanā Latvijā.

Stipendijas nolikums ir rodams LLU tīmekļvietnē https://www.llu.lv/stipendijas.