Augsnes agroķīmiskā izpēte un analīzes

Efektīva un ilgstpējīga saimniekošana lauksaimniecībā - viena no panākumu atslēgām. VAKS sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic augšņu agroķīmisko izpēti (AAI). Šāda izpēte ir nepieciešama, lai iegūtu precīzu informāciju par:

  • organiskās vielas saturu;

  • pH līmeni;

  • P, K, Ca un Mg daudzumu;

  • u.c. elementi.

Veicot šādu augsnes izpēti, Jūs variet uzlabot auga veselību un būtiski palielināt ražas apjomu.

Atsaucoties uz 2009. gada 15. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība":

  • līdz 2019. gada 31. decembrim jābūt veiktai ne mazāk kā 60% apsaimniekotās platības;

  • līdz 2020. gada 31. decembrim jābūt veiktai ne mazāk kā 75% apsaimniekotās platības;

  • līdz 2021. gada 31. decembrim jābūt veiktai ne mazāk kā 90% apsaimniekotās platības;

  • līdz 2022. gada 31. decembrim jābūt veiktai visā apsaimniekotajā platībā.

Aicinām nekavēties ar pieteikšanos AAI.

Vairāk informācija: +371 29354304 (Juris Liepa, agronoms)