Re, arī zvaigznēs ierakstīts

Tas pats, kas laukos plašos:

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc

Tepat - mūsos pašos!

/I.Ziedonis/

 

LPKS VAKS kolektīvs novēl gaišus, miera un labestības piepildītus Ziemassvētkus!

Radošām iecerēm un panākumiem bagātu 2019. gadu!