Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.

 

Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

/L.Vāczemnieks/

 

LPKS VAKS kolektīvs un kooperatīva biedri sveic Latvijas Neatkarības proklamēšanas 100. gadadienā!